PhotoPedigree for Barinja von Schraderhaus;  page is being developed          {Reference Table}
           Click on highlighted names to view PhotoPedigree              
Barinja von Schraderhaus 
I II III IV V
 p://www.pedigreedatabase.com
/h
ttp://www.pedigreedatabase.com/gsd/
pedigree/403454.html
sd/pedigree/403454.html
Sire:
A -  F A R O
Policia

velḿi dobrý
SVV1,    
BS 1st Select Br. Class
5JVQ5/55
-:http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/126976.html
Sire
A - F A R U G
Cega

CKS:16797/93
velḿi dobrý
SVV2, IPO2,
T:5CV5/55
Sire:
A -L I  D O
Jamirexhttp://www.pedigreedatabas
e.com/gsd/pedigree/126974.html

CKSP:02945/93
výborný
IPO3, ZVV3, SchH2, OP2
Sire  A-B E R O
Friedersdorfer Flur
výborný V, SchH1, SP/PS
Sire:  A-HELD  v. Ritterberg
výborný,
 SchH3  5445/44
Dam:A-Ivette  v. Fürstendamm FH1, ZTP      5447/23
Dam: A-CHERY
Jamirex CS
výborný,  SVV1
Sire:A VACHON Onyx Bohemia
CKSP:61799/76/79 SVV2
Dam: A-Hanne v. Fürstendamm
CKSP:1598/84
Dam:ttp://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/15991.html
A  BARIŃJA  
Cega CS A
ČKSP:80320
SZ:1744250
SchH2, Kkl 2
Sire: GRISCHA
v. Schwartzen Milan
"a" SchH3,  Kkl 2
Sire:PASCHA v. Glockneck
"a", SchH 3, FH
Dam: A-INA v. Jaresberg
"a", SchH 3, FH
Dam: A- GITA
Salrak CS     T:7KV5
VD, SVV3,  IPO3,  SPO
Sire: A-TED ze Simoné CS VD   SVV3, IPO3, SLP1
Dam:A- CIBA  Salrak    CS
V, SVV2, SPZ1
Dam:
A -F AT Y M A
Pohraničnej stráže

SHPK:01463/90/92
velḿi dobra
H-1, SP/PS
Sire:
A-B E R O
Friedersdorfer Flur
ČKSP:4-87/84/87
výborný V, SchH1, SP/PS
 T:5JQX6/54
Sire: A- HELD  v.
Ritterberg DDR:103304,
výborný,
 SchH3  5445/44
Sire: A- INGO v. Rudingen "a"
DDR
Dam:A BURGA v Haus Himpel
SchH1, FH 1
Dam: A- IVETTE   v.  Fürstendamm
SZ:113814, "a'
FH1, ZTP      5447/23
Sire: A RINGO v. Haus Assja
SchH2, FH 1
Dam:A- QUINTE  v. Fürstendamm
SchH1,  "a"
Dam:
A -F I N A
z
Pohraničnej stráže
Ev.c:2054
SP/PS
Sire:A -N E R O
z Vlad-Ku
v.d. SP/PS, ZM.     T:5CY5
Sire: A- FELIX Kasiopes
ČsHPK:50691/78   SVV2
Dam: A- BESSY z Ladveku
VD, SVV2
Dam: ZITA
z Pohraničnej stráže
Ev.c:1048
Sire: A Ingo z Pohranični  stráže CS VD, SP/PS
Dam: Cedra z Pohraničnej stráže
SP/PS
Dam: 
A -E L B A
z Esagilu

Dobrý
SVV1, IPO1, HIC
BS 1st Select Br. Class
5KCV5/5,4/P
http://www.pedigreedatabase.com
/gsd/pedigree/126972.html

Sire:
 
A - X  E  R  O  
z Pohranični  stráže CS

CMKU:29846/97/99
velḿi dobrý
SchH 3,  IPO3,       T:5VQ1/P
Sire:  
A- G  R  I  M
z Pohraniční stráže CS
ČKS:12282/92/95,
 velmi dobry
5CKV1/PZV3, IPO3, SchH3
Sire:BEN
z Bolfu CS
VD,ZV2, IPO3,UP,B:2tr.
Sire : A-ARGO Agar CS
ZM, IPO1,SPO,SVV3
Dam:A-C a r i n a  Viitavanka velḿi  dobŕy SVV2
Dam:A-TINA
z Pohraniční stráže
VD,ZVV1,SP/PS.B;2tr.
Sire :A-Kaso z Pohranični  stráže VD,ZVV1SP/PS.B:1.tr.
Dam:C-Dama Marga
SP/PS
Dam:   
B
-L E N K A
Clo CS

ČKSP:11708
dobrý,
ZVV1
Sire:A- KASO
z Pohranični stráže
VD,ZVV1,SP/PS.B:1.tr.
Sire : A-Iwo v.d. Buschecke SchH3, SVV1, FH3
Dam:A-Ema  z Pohraničnej ev.c.1506,SP/PS
Dam: NORA  z
Blatenského zámku
CS, dobŕy, SVV2,B:chovny
Sire : B-Art  z  Maškovce CS
VD, SVV3
Dam:C-Klara  z   Pohranični
velḿi  dobrý,    SVV2
http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/407125.html
Dam:
http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/407125.html
B
- F I G A
Cega CS

dobrý
ČKS:16799/93/95
SVV2,  IPO3
Sire:
A-LIDO
Jamirex CS
ČKSP:02945/93, výborný
IPO3, ZV3, SchH2, OP2,
Sire: A- BERO
Friedersdorfer Flur
 výborný

V, SchH1, SP/PS
Sire: A- HELD  v.  Ritterberg     DDR    výborný,   SchH3 
Dam:: A- IVETTE   v.  Fürstendamm "a" FH1, ZTP     
Dam:A-CHERY
Jamirex CS
výborný, SVV1
Sire:A VACHON Onyx Bohemia
CKSP:61799/76/79 SVV2
Dam: A-Hanne v. Fürstendamm
CKSP:1598/84
http://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/15991.html
Dam:
ttp://www.pedigreedatabase.com/gsd/pedigree/15991.html
A- BARIŃJA

Cega CS
ČKSP:80320
SchH2, Kkl 2
Sire: GRISCHA
v. Schwartzen Milan
"a" SchH3,  Kkl 2
Sire:PASCHA v. Glockneck
"a", SchH 3, FH
Dam: A-INA v. Jaresberg
"a", SchH 3, FH
Dam: A- GITA
Salrak CS     T:7KV5
VD, SVV3,  IPO3,  SPO
Sire: A-TED ze Simoné CS VD   SVV3, IPO3, SLP1
Dam:A- CIBA  Salrak    CS
V, SVV2, SPZ1
   {ReferenceTable}